Lucrul
biocomputerului
cuantic

       Pentru înțelegerea principiilor de funcționare ale transformatorului holografic lasero-informațional, utilizat de noi, de fapt, a biocomputerului cuantic [26], cele mai utile au fost lucrările lui Yu.N. Denisyuk [17]. El a dezvoltat elementele de bază ale afișării holografice a structurilor materiale, inclusiv a celor dinamice care se deplasează în spațiu-timp (de exemplu, holografia Doppler). Acest lucru este deosebit de important pentru construcțiile noastre teoretice și pentru implementarea lor în dispozitive concrete, deoarece organismele sunt, din punctul de vedere al holografiei, medii nestaționare. Folosind principiile lui Denisyuk ca bază teoretică, am putut demonstra experimental aplicabilitatea sa la funcționarea biosistemelor.
       
       Acest lucru a dat un impuls dezvoltării ulterioare a teoriei controlului în obiecte biologice și fizice prin utilizarea translatării spațial-holografice a informațiilor de modulare realizate în mai multe moduri în obiecte biologice și fizice [2-13, 21]. Esența acestui fenomen se bazează pe ipoteza unității proceselor de undă și materiale care au loc în toate sistemele ciclice închise și deschise [18]. Traslatarea informațiilor de modulare de la un obiect-donator la un obiect-destinatar are loc prin unde de propagare liniară, care se interpătrund și transportă informații de modulare pe mai multe niveluri. Una dintre justificările teoretice ale metodei biocontrolului holografic poate fi modelul fizico-matematic, folosit de către noi pentru dezvoltarea metodei de formare a hologramei incoerente biologice dinamică de polarizare, folosind proprietățile optice ale nucleelor celulare (cromozomi) drept lentile sferice (cvasi-lentile), componente de polarizare optice sub formă de cristale-colesterol lichide ADN. Să luăm în considerare descrierea oficializată a acestui proces, care a fost propusă pentru înregistrarea hologramelor color fără a utiliza lasere [22]. Remarcăm faptul că cromozomii nu pot fi considerați literalmente ca fiind lasere.

       Cu laserele îi leagă doar faptul că ei sunt surse de radiații coerente. Adaptând formalismul [22] la sistemul biologic, vom descrie procesele intracelulare în curs de desfășurare. Apoi, vom oferi o justificare matematică a operabilității cvasi obiectului incoerent de polarizare holografică de amplitudine și fază și, în acest fel, vom explica esența metodei de control a undelor în organismele situate în „zona îndepărtată”. Într-un anumit sens, biosistemul este un asociat complex de substanțe active optic, polarizatoare, care rotesc planul de polarizare a radiațiilor optice care trece prin ele, iar acest lucru este bine cunoscut [19,27]. Cu toate acestea, principiile controlului bioholografic folosind polarizarea luminii au fost considerate anterior doar de noi. Funcția de transfer holografic poate fi determinată pe baza expresiilor transformatei Fourier (5). Holograma rezultată conține informații volumetrice complete despre caracteristicile spațiale ale obiectului holografic sau despre distribuția spațială a punctelor pe suprafața donatorului în raport cu planul de înregistrare a hologramei destinatarului. Astfel, compararea soluției la problema noastră este similară cu cea tradițională. Cu toate acestea, se poate observa că metoda de mai sus este fundamental diferită de metodele de interferență cunoscute și oferă avantaje incontestabile. În primul rând, împreună cu monocromaticitatea laser și coerența luminii nucleelor celulare, atât în situațiile proceselor de undă bio endogene, cât și în traducerea artificială a semnalului, se utilizează capacitatea de rotație dispersivă a mediului activ optic al organismului și filtrarea spațială de polarizare distribuită local printr-o cvasi-lentilă pentru a lucra în "zona îndepărtată". Acest lucru este suficient pentru ca destinatarul să perceapă imaginea-biosemnal de undă a donatorului fără distorsiuni în condițiile dinamismului donatorului ca mediu non-staționar. Proprietatea fundamentală a structurilor celulare ale biosistemelor de a fi optic activ, adică polarizarea luminii permite, probabil, organismelor să folosească chiar și lumină necoerentă pentru înregistrarea și reconstrucția propriilor holograme, chiar și fără surse de lumină laser. Acest lucru se întâmplă atunci când biosistemele, cum ar fi plantele, folosesc lumina solară naturală pentru biomorfogeneză pe întregul spectru de la raza UV la IR.
       Rezistența la vibrații este determinată de mărimea capacității de rotație de polarizare-optică și, prin urmare, de grosimea stratului mediului optic activ al nucleelor celulare pentru a lucra în „zona apropiată” și de grosimea stratului mediului optic activ al cvasi-lentilei pentru a lucra în „zona îndepărtată”. Este cunoscut faptul că capacitatea de rotație a unor cristale lichide atinge 40.000 grad/mm, fiind utilizată într-un convertor de informații holografice-laser, componenta principală a biocomputerului cuantic, este suficient pentru utilizarea pe scară largă a acestei metode de-a lungul liniei translației holografică de polarizare a informațiilor genetico-metabolice și a controlului holografic a biosistemelor. Ținând cont de modelul matematic propus, am demonstrat modelul menționat mai sus al unui nucleu de celule cu cristale lichide (sau continuum de nuclee) ca un cvasi-obiectiv biologic.

    Ne-a permis să creăm prima instalație bio-holografică, de fapt, un biocomputer cuantic-analogic, care îndeplinește următoarele funcții reale de control de undă al unui biosistemul destinatar:

           1. Citirea din biosistemul / biostructura care este donator echivalentului de undă al informațiilor genetico-metabolice și/sau semnalor de undă declanșatoare, care includ programele corespunzătoare din biosistemul-destinatar.
       2. Transmiterea cu ajutorul cvasi-lentilei special concepută și fabricată a informațiilor de modulare dinamică de polarizare-holografică de la donator la destinatar situat în „zona îndepărtată”.
             3. Introducerea sa țintită în biosistemul destinatar.
             4. Managementul strategic al metabolismului biosistemului destinatar.


      Am demonstrat aceste patru funcții în Rusia (Moscova) în 2000, apoi în Canada (Toronto) în 2002. Am repetat din nou aceste lucrări în Rusia într-o versiune extinsă (N-Novgorod) în 2007. [24]. În urma acestui fapt, am descoperit și alte fenomene biologice (a se vedea mai jos) asociate cu utilizarea tehnologiilor de acest gen [29]. Această direcție de cercetare, care își are originea în Institutul de Matematică Aplicată, Academia Rusă de Științe, nu se limitează la utilizarea practică a primului model de biocomputer cuantic. Pe baza teoriei date mai devreme de către noi [3, 4, 7-13,25,29] și dezvoltată în lucrarea de față datorită eforturilor depuse în principal de G.G. Tertyshny, putem presupune că va fi creată o familie extinsă de biocomputere cuantice care vor utiliza întreaga gamă de sondare coerentă a radiațiilor polarizate de la diapazonul UV până la IR.

Tel. +40733311205

Tel. +40733311205

© SC „BIOQUANT”, 2020. Site-ul nu este o ofertă publică și are caracter informativ. Toate materialele de pe acest site sunt supuse drepturilor de autor (inclusiv designul). Este interzisă copierea, distribuirea (inclusiv prin copierea pe alte site-uri și resurse de pe Internet) sau orice altă utilizare a informațiilor și obiectelor fără acordul prealabil al titularului dreptului de autor.

© SC „BIOQUANT”, 2020. Site-ul nu este o ofertă publică și are caracter informativ. Toate materialele de pe acest site sunt supuse drepturilor de autor (inclusiv designul). Este interzisă copierea, distribuirea (inclusiv prin copierea pe alte site-uri și resurse de pe Internet) sau orice altă utilizare a informațiilor și obiectelor fără acordul prealabil al titularului dreptului de autor.