Nanotehnologiii genetice de undă pentru controlul biosistemelor

AUTORI: Peotr P. Garyaev, Ekaterina A. Leonova-Garyaeva

          Teorie și experimente:
     În lucrarea de față, a fost dezvoltată teoria propusă anterior despre controlul cuantic extern și autogestionarea organismelor „in vitro - in vivo” folosind informațiile bio-holografice. Această etapă a dezvoltării teoriei se referă la polarizarea biosimbolică a luminii laser, adică la holografie. Aceasta are loc în timpul scanării (citirii) nanostructurilor genetice matriciale ale donatorilor folosind fasciculul unui laser special cu două mode.
     Biosistemele sunt, de asemenea, capabile să se scaneze-corecteze (computing) cu propria lor radiație coerentă a continuumului cromozomilor în intervalul 250 – 800 nm. Noi repetăm doar nanotehnologia endogenă in vitro. Cu acest tip de calcul, indiferent dacă într-un organism viu sau la repetarea artificială a acestuia de către om, se formează o serie de informații de undă de spectru larg, pe care organismele le utilizează pentru propria lor reglare, iar noi o luăm pentru un control orientat pozitiv al metabolismului biosistemelor.
    Este prezentat un model matematic al actelor de polarizare-dinamice ale schimbării selectate în metabolismul biosistemelor prin intermediul holografierii-computing laser in vitro-in vivo. Sunt discutate mecanismele generale ale unor astfel de acte de control natural și artificial ale biosistemelor, precum și unele detalii ale metodei și dispozitivului pentru lucrările practice din această direcție. Din punctul de vedere al teoriei și al aplicării sale, am luat în considerare câteva lucrări experimentale de acest fel pe care le-am obținut mai devreme, care dovedesc corectitudinea modelelor noastre de funcții genetice de undă a biosistemelor.
           Remarci introductive:
      Conceptul și termenul „holografie” provin din două cuvinte grecești - „întreg” și „imagine”. Până de curând, esența holografiei se reducea la metoda tehnică a imaginii complete spațiale (tridimensionale) și spațio-temporale (4 dimensionale) a obiectului. Acum conceptul de holografie s-a extins radical și se răspânește asupra structurilor și funcțiilor cortexului cerebral și a aparatului genetic al organismelor. Dacă vorbim de memorie genetică, atunci aceasta înseamnă că continuul cromozomial, ca un biocomputer cuantic, operează cu imagini de undă în 4 dimensiuni a propriei sale structuri dinamice pentru managementul strategic al metabolismului.
      Odată cu structura de fază (transparentă) a obiectului holografic în întreg spațiul, se obține o imagine completă și detaliată a acestuia. Metoda holografiei a fost propusă pentru prima dată de D. Gabor în 1948 și completată semnificativ de oamenii de știință autohtoni. Metoda se bazează pe interferența radiațiilor coerente de orice natură. De exemplu, simultan cu o undă „semnal” împrăștiată de un obiect, direcționează o undă de referință sau de etalon din aceeași sursă de lumină pe placa fotografică pentru a ocoli obiectul. Imaginea care rezultă din interferența acestor unde, ce conține informații complete despre obiect, este fixată pe o suprafață fotosensibilă. Ea se numește hologramă. Când holograma sau o porțiune din ea este iradiată cu o undă de referință, se poate vedea o imagine tridimensională a întregului obiect. Holografia este utilizată pe scară largă în fizică și în diverse domenii ale tehnologiei (în special pentru recunoașterea modelelor și codificarea informațiilor), în acustică (pentru detectarea defectelor interne din structurile metalice responsabile, de exemplu, în centrale nucleare) etc. Holografia are mari perspective în crearea filmelor de lung metraj și televiziune.
          Această lucrare (ca și altele) este o continuare a cercetărilor care au fost începute sub conducerea lui I.V. Prangishvili. El a susținut călduros noua ipoteză în acei ani (1997-2001) despre proprietățile holografice ale biosistemelor și posibilitatea controlului holografic al acestora. Prin control holografic, ne referim la o schimbare a metabolismului și a structurii celulelor ca urmare a influențelor de imagine acustice, luminoase sau electromagnetice.
         La gestionarea sistemelor biologice, informațiile holografice sunt transferate de la donator la destinatar. Pe parcursul lucrărilor experimentale laser-holografice efectuate pe plante în 1997, fenomenul transmiterii holografice a informațiilor de la donator la destinatar a fost justificată din punct de vedere fizic și matematic. Esența acestui fenomen constă în trecerea radiației laser speciale prin țesuturile și celulele biologice translucide - donatorii echivalentului de undă al informațiilor genetico-metabolice. Aici, donatorii acționează ca modulatori holografici ai luminii sondate. Această modulare, de fapt, este holografia fază-polarizare a structurii și a stării metabolice mobile (inclusiv genetice) a donatorului. Drept urmare, apare un registru dinamic complex al comenzilor-imagini în 4 dimensiuni, cu care operează biocomputerul cuantic pe care l-am creat pentru a controla organismele destanatare. Un astfel de biocomputer cuantic artificial, de fapt, într-o versiune semnificativ simplificată, repetă in vitro ceea ce face aparatul nostru genetic în calitate de biocomputer natural de undă ADN in vivo.
        Tot atunci a fost propusă o interpretare optică a nucleelor celulare ca și convertoare-senzori polarizante rezistente la vibrații ale hologramei dinamice, pentru o memorare in vivo stabilă și fără distorsiuni în fasciculul informațiilor citite. La baza fizică a unui astfel de convertor stă principiul codificării excesive a fiecărui punct de împrăștiere de amplitudine-fază a obiectului sub forma unor inele cvasi polarizate Newton.
         În experimentele noastre privind regenerarea pancreasului la șobolani, s-a efectuat transmiterea rezistentă la vibrații a informațiilor holografice dinamice-de polarizare de la donator la destinatar. Cu o expunere țintită suficient de lungă și rezonantă a receptorului, fenomenul controlului holografic al stării destinatarului s-a produs prin informații holografice transmise artificial provenind din celulele și țesuturile donatorului. Ca urmare, celulele stem receptoare primesc un impuls informațional spre începutul diferențierii în direcția morfogenezei postembrionice cu restabilirea completă a pancreasului la șobolani. Nu știm ce tipuri anume (sau tip) de celule stem sunt implicate aici, acesta este subiectul cercetărilor viitoare. În cadrul procesului, s-a dovedit că principalul grup de informații biolografice se află în modulările de polarizare-dinamice ale unghiurilor Euler. Acest lucru se poate explica prin faptul că, după reflectarea parțială și trecerea fasciculului laser prin fiecare punct al biopreparatelor-donatorilor, apar conuri de lumină de radiații împrăștiate, în care polarizarea circular-ortogonală emanată de laser este transformată în distribuția sa spațialo-conică. Aici are loc un eveniment cheie - interacțiunea radiației împrăștiate a conurilor de lumină cu unda de referință polarizantă. Este sintetizată de un senzor-transductor, în calitatea căruia pot interveni asociații nucleelor celulare activi polarizați. O astfel de interacțiune dă naștere cvasi-inelelor de polarizare distribuite spațial ale lui Newton. Celulele vii sunt întotdeauna un mediu non-staționar metabolic și de polarizare. Cu toate acestea, lumina împrăștiată de un astfel de mediu dă cvasi inele Newton, care sunt practic nemișcate unul față de celălalt și în raport cu originea coordonatelor, aleasă în spațiul în care se află obiectul donator. Acest lucru se datorează legăturii relative a punctelor donatorilor între ele. Unghiurile variabile Euler se datorează vibrațiilor de amplitudine microscopice ale punctelor donatorului corespunzătoare stării dinamice a celulelor obiectului biologic viu. Aceste unghiuri variabile sunt unghiurile dintre liniile tangente cu cvasi inelele mobile de polarizare și axele de coordonate la care se consideră punctele donatoare.
        În plus, a fost posibil să se transmită informații de la donator în zona îndepărtată, unde se află destinatarul. Prin zona îndepărtată, de obicei, se subînțelege o distanță care depășește semnificativ lungimea undei semnalului laser sondat. Pentru a înțelege și implementa acest proces, a fost dezvoltat conceptul de nuclee celulare – lentile cvasi polarizante. Fizica și principiul funcționării unor astfel de lentile constă în faptul că acestea, asemenea polaroidelor și simultan ca surse de lumină coerentă (250-800 nm), localizate în mediul continuumului celulei citoplasmatice, își scanează modulările proprii și citoplasmice ale polarizării. Și aceasta este o contribuție cheie la sinteza biohologramelor, iar aceasta este cea mai puțin explicată fenomenologie.
       Aceiași factori rezolvă problema stabilității dinamice a hologramelor de polarizare, care s-au dovedit a fi deosebit de importante pentru lucrul cu organismele vii. Odată cu orice mișcări micro ale fasciculului laser în raport cu preparatul-donator scanat sau a donatorului în raport cu fasciculul, de exemplu, ca urmare a mobilității seismice a fundației pe care este montat laserul și / sau ca urmare a naturii nestaționare a donatorului, de-a lungul celulelor donatorului apare unul și același sistem relativ stabil al inelelor de polarizare Newton. Cu alte cuvinte, imaginile bio-holografice de polarizare formate în timpul sondării laser a donatorilor sunt stabile, nu sunt estompate și, prin urmare, sunt recunoscute ca fiind regulatoare de către biosistemul destinatar.
       La codificarea holografică și translatarea informațiilor, a fost posibilă rezolvarea problemei stocării suplimentare a redundanței. Această redundanță este înțeleasă aici în sensul că este legată de transformata Fourier directă și inversă, care constă, în primul rând, în formarea și înregistrarea cvasi-inelelor Newton din fiecare punct al donatorului și, în al doilea rând, în transformata lor Fourier inversă. Transformata directă Fourier oferă un sistem de cvasi-inele Newton pentru fiecare punct al celulelor donatorului, iar cea inversă transformă aceste inele în puncte analogice situate în zona îndepărtată a destinatarului.          Ca urmare, redundanța este asigurată de faptul că la trecerea prin nucleele-cvasi-lentile celulare, fiecare structură celulară a donatorului este transformată într-un set de conuri polarizante volumetrice ale unei unde de intensitate a luminii verticale. În cazul ștergerii parțiale sau a estompării vibraționale a cvasi-inelelor Newton, care corespund unui anumit punct al destinatarului, partea rămasă a inelelor este necesară și suficientă pentru formarea corectă a punctului donator corespunzător.
         Aceasta este diferența și avantajul principal al metodei și dispozitivului de control holografic al stării celulelor sistemelor biologice descrise în această lucrare. Datorită soluțiilor de mai sus, s-a obținut o translație holografică dinamică de polarizare a informațiilor fără distorsiuni geometrice și pe scară largă.
Remarcăm faptul că pentru a obține o hologramă, este posibilă și utilizarea radiațiilor incoerente. Cu toate acestea, în cazul nostru, lumina coerentă a fost utilizată pentru a oferi multe feedback-uri care în final oferă activitatea biologică a informațiilor de modulare holografică transmise prin canale luminoase, electromagnetice și acustice. În plus, o hologramă de polarizare modulată de cvasi-inelele vibrante Newton este transmisă într-un semnal util provenit de la donator. Modularea fluxului de lumină de către țesutul biologic al donatorului este transmisă de un fotodetector pătratic. El este încorporat în tubul laser.                  Datorită acestui fapt, modularea este transformată într-un semnal electromagnetic alternativ. Este semnificativ faptul că vibrația modulatoare a inelelor Newton (inelele de intensitate) reflectă dinamica de fază-polarizare a codului fiecărui micro fragment al donatorului, de exemplu cromozomii LC (lichid cristalici). La rândul său, vibrația micro-dinamică a acestor inele (și dreptele tangente la ele) transmite dinamica unghiurilor Euler. Toată această dinamică de semn (holografică și „cheie-lacăt”) acționează cu rezonanță asupra biosistemului destinatar, de exemplu asupra cromozomilor LC, reprogramându-i izomorfic către donator.
       Astfel, modularea dinamică de polarizare a fluxului de lumină reprezentat de cvasi-inelele Newton se transformă la mișcarea lor într-un semnal electromagnetic, care modulează frecvența purtătoare a armonicilor generatorului de impulsuri care reglează micro-deplasările oglinzilor rezonatorului laser. Adâncimea maximă a modulării semnalului util este în diapazonul frecvențelor de la 0,5 MHz la 1,5 MHz, care detectează și primește cu ușurință aproape orice radio cu undă medie.
În plus, trebuie adăugat și faptul că, atunci când ascultăm astfel de semnale audio în mod repetat, am descoperit activitatea lor biologică. Acest lucru se referă la multe înregistrări de pe orice dispozitiv purtător de la obiecte-donatoare vii și ne-vii. Rezultatele observațiilor noastre vor fi descrise mai detaliat în publicațiile ulterioare.
      Justificarea teoretică a posibilității de stocare, înregistrare și citire a hologramelor de polarizare dinamică folosind biopolimeri informaționali.
     Mai devreme, am efectuat cu succes o transmisie de undă laser-radio la distanță (zeci de metri) a semnalelor morfogenetice de la biodonator (preparate ale pancreasului și splinei șobolanilor) la biodestinatar (șobolani cu diabet de tip 1), ceea ce a provocat regenerarea pancreatică în corpul animalelor bolnave și recuperare completă (șobolani de control au murit). Acest fapt are nevoie de explicații teoretice, biologice și fizice, deoarece dovada posibilității existenței informațiilor genetice active sub forma unui câmp electromagnetic are o semnificație fundamentală (viziune asupra lumii).
        Este cunoscut faptul că principalii polimeri informaționali ai celulelor - ADN, ARN, proteinele și mulți alți metaboliți ai organismelor conțin atomi de azot asimetrici, datorită cărora acești metaboliți au o activitate optică și polarizează lumina. Cu toate acestea, se știe că polimerii conținând azot abiogen sunt capabili să înregistreze holograme de polarizare dinamică cu o eficiență de difracție ridicată. În această privință, pare interesant să luăm în considerare biopolimerii informațiilor - ADN, ARN și proteinele, ca posibile custode și substraturi pentru înregistrarea informațiilor de polarizare-bioholografice, având în vedere că ADN-ul, ARN-ul și proteinele sunt și polimeri care conțin azot. Poate că, datorită unor astfel de asemănări, ADN-ul, ARN-ul și proteinele sunt capabile să absoarbă cuanta luminii într-un mod special, cu tranziția dintre conformațiile trans-izomerice și cis-izomerice în lanțurile polipeptidice și polinucleotide. Un interes deosebit îl prezintă molecula ADN ca păstrător al informațiilor genetice de polarizare-holografice și ca analog al polimerilor abiogenici care conțin azot. Contribuția principală la schema complexă a nivelurilor de energie ale acestor molecule de polimer pentru procese relativ lente este adusă de stările lor de bază conformaționale stabile. Pentru ADN, acestea sunt formele A, B și Z ale conformerilor săi.
          Fotoizomerizarea probabilă a ADN-ului, ARN-ului și proteinelor care apare în celulele unui biodestinatar atunci când i se aplică o imagine de polarizare-holografică poate duce la o schimbare în orientarea tranziției absorbante, precum și în secțiunea transversală de absorbție a cromoforului și hiperpolarizabilitatea acestuia. La rândul său, schimbarea fotoindusă în concentrația izomerilor și orientarea lor spațială modifică proprietățile optice ale mediului, și anume, indicele de refracție și coeficientul de absorbție. Presupunem că eficiența tranziției de fotoizomerizare este determinată de caracteristicile secvențelor de azot care conțin nucleotide de ADN și ARN specifice, secvențe de aminoacizi ale proteinelor specifice, precum și secțiunea transversală de absorbție a izomerilor, randamentul cuantic al reacției de trans-cis-izomerizare și parametrii luminii de expunere, care este modulată de biopolimerii indicați de celulele bio-donatorului. Aceasta este o nouă stare de polarizare a undei de lumină emanată din țesutul biodonatorului și controlează intensitatea și polarizarea biopolimerilor informaționali din celulele organismului destinatar.
         În convertorul holografic informațional-laser pe care l-am folosit pentru transmiterea la distanță a semnalelor genetice de undă și / sau a structurilor de undă declanșatoare, ortogonalitatea reciprocă a modurilor polarizate ale radiației cu laser sondă ne permite să creștem probabilitatea coincidenței maxime cu axa mare a moleculei de ADN și cu orientarea directorilor cristalelor de ADN lichide din cromozomi. Răspunsul optic al cis-izomerului este considerat izotrop. Compoziția matricei polimerice într-o egală măsură cu compușii care conțin azot poate include, de asemenea, fragmente neutre ne-fotosensibile, care contribuie cu fondul lor la caracteristicile optice ale compusului. Ca urmare a rearanjărilor ADN fotoinduse, este posibilă o rearanjare structurală a întregului lanț ADN polimeric. Anisotropia indusă de lumină a distribuției 3D a nucleotidelor într-un continuu ADN de cristale lichide (LC) în compoziția cromozomilor va fi probabil mai lungă și e asta poate fi un factor important în analiza proceselor responsabile pentru stocarea stabilă și pe termen lung a informațiilor holografice înregistrate în topoformele LC ale ADN-ului.
          În experimente, când informațiile holografice sunt transmise de la celulele / țesuturile donatorilor la celulele / țesuturile destinatarilor, un strat de celule adiacente hologramei se situează în jurul fiecărei celule holograme ale ambilor participanți din zona apropiată, schimbând informații holografice între ele și celula centrală. Apoi, fiecare celulă, pe lângă propria sa structură de polarizare-holografică și caracteristicile sale dinamice, conține și informații holografice despre celulele vecine cel mai apropiate. Acesta este un alt motiv important pentru asigurarea redundanței și duplicarea repetată a informațiilor holografice în biosistem.

   O descriere fizică și matematică a dinamicii proceselor propuse, similară cu izomerizarea foto și reorientarea moleculelor de ADN, este dată în termenii funcțiilor e densitate al distribuției unghiulare. Să presupunem că toate cele trei grupe moleculare care formează ADN sunt independente: trans-izomerii, cis-izomerii și moleculele neutre. Din lucrare, se cunoscut un sistem de ecuații de echilibrare care descrie dinamica

      Unghiul - unghiul solid al funcției de densitate a distribuției unghiulare a dinamicii proceselor de fotoizomerizare și reorientare a moleculelor în structura holografică a morfogenezei fotoinduse a biosistemelor.
     Coeficienții caracterizează viteza de modificare a intensității izomerizării. În formă extinsă, valorile lor pot fi scrise în următoarea formă:

       Unde - funcția de distribuție a cis-izomerilor în molecula ADN atunci când este expusă la lumina polarizată eliptic, - valoarea actuală a indicelui de refracție din molecula ADN la acțiunea luminii polarizate eliptice, - valoarea curentă a coeficientului de absorbție în molecula de ADN atunci când este expusă la lumina polarizată eliptic; - funcția de distribuție a părților trans-izomerice ale ADN-ului atunci când este expusă la lumina polarizată eliptic; - valoarea intensității luminii incidente; - factorul de elipticitate a luminii.
        Aici - gradul de elipticitate, - coeficientul de asfericitate al trans-izomerului; - secțiunile transversale de absorbție ale cis-izomerului și trans-izomerului în direcții de-a lungul perpendicularei pe axa moleculei; - randamentele cuantice ale reacției de fotoizomerizare; - funcțiile asociate ale Legendre; - coeficienții de descompunere a funcției într-o serie de funcții sferice; - coeficienții de difuzie rotativă a trans-izomerilor ai moleculelor matricii polimerice; - potențialul interacțiunii intermoleculare; - timpul de relaxare al matricei polimerice.
       S-a dovedit că moleculele neutre la fel influențează și dinamica de modificare al parametrului de ordine al matricei polimerice ca urmare a orientării foto. Acțiunea luminii polarizate asupra polimerului conduce la o reorientare a părților moleculelor care conțin azot, care la rândul lor provoacă o redistribuire a mediului lor molecular și, în consecință, o modificare a parametrului de ordine al domeniului nematic. Un domeniu nematic este o formațiune structurală care face parte dintr-un cristal lichid, în interiorul căreia toate moleculele au o orientare uniformă indusă spontan. Mărimile acestor domenii sunt cuprinse într-un diapazon. În acest sens, subliniem încă o dată esențialul: ADN-ul din compoziția cromozomilor are o structură de cristal lichid (LC). Aceasta asigură o orientare cu consum energetic redus al directorilor LC al acestui biopolimer sub influența radiațiilor electromagnetice polarizate externe și endogene slabe. Acest lucru duce la formarea diferitelor structuri topologice, dintre care un caz special sunt hologramele donatoare. Credem că acest lucru se aplică și fenomenului de regenerare pancreatică in situ la șobolani pe care l-am descoperit. Regenerarea se realizează prin trecerea multiplă a unei unde polarizate a fasciculului laser sondă, modulată de o hologramă al celulor donatoare. Rezultatul sondării laser a donatorului este transmis și stocat de către continuul LC al destinatarului, oferindu-i registrul necesar al hologramelor de control. Sau o altă opțiune care o completează pe prima: un semnal de undă de declanșare modulat de donator ajunge pe un photosite ipotetic al destinatarului (de exemplu, în celulele stem). Un astfel de photosite lansează programe genetice preexistente, conform schemei „cheie-lacăt”, cu includerea anumitor diferențieri și morfogeneză postembrionică. Aceasta duce la regenerarea pancreasului.
         Modularea fluxului de lumină de către țesutul biologic donator este transmisă de un fotodetector pătratic. Acesta este încorporat într-un tub laser. Datorită acestui fapt, modularea este transformată într-un semnal electromagnetic alternativ. Este semnificativ faptul că vibrația de modulare a inelelor Newton (inele de intensitate) reflectă dinamica de fază-polarizare de cod al fiecărui micro fragment donator, de exemplu cromozomii LC. La rândul său, vibrația micro-dinamică a acestor inele (și a dreptelor tangente la ele) transmite dinamica unghiurilor Euler. Toată această dinamică de semn (holografică și „cheie-lacăt”) influențează cu rezonanță asupra biosistemului receptor, de exemplu cromozomii LC, reprogramându-i izomorfic către donator.
         Astfel, modularea dinamică de polarizare a fluxului de lumină reprezentat de cvasi-inelele lui Newton se transformă la mișcarea lor într-un semnal electromagnetic care modulează frecvența purtătoare a armonicilor generatorului de impulsuri, care reglează micro-deplasările oglinzilor rezonatorului laser. Adâncimea maximă de modulare a semnalului util se află în diapazonul frecvențelor de la 0,5 MHz la 1,5 MHz. Aceste semnale ale bio-donatorilor sunt transformate printr-un radio în spectre sonore, care, conform datelor preliminare, au și activitate biologică. Același lucru este valabil și pentru donatorii abiogeni, de exemplu, anumite minerale.
       Registrul de înaltă rezoluție al imaginilor de undă care rezultă din scenariul holografic afișează în timp real starea genetico-metabolică a bio-donatorilor. Anume el este ghidul dinamic pentru celulele stem ale destinatarului după principiul „fă ca mine” și este completat de opțiunea de declanșare „cheie-lacăt”. De fapt, ambii vectori de regenerare activată artificial sunt un model simplificat al proceselor endogene în evenimente post-traumatice naturale, de exemplu, în restabilirea cozii pierdută de șopârlă sau integritatea planariei. Reconstrucția endogenă naturală se datorează rezervelor interne, adică a „marcajului intern” (și declanșator) al radiației celulelor vecine celulelor rănii. În regenerarea endogenă, informațiile intrinseci de polarizare dinamică de la celulele sănătoase sunt transmise continuu de la un strat sferic al celulelor-holograme la un alt strat. Nu va fi de prisos să repetăm că cromozomii și ADN-ul in vivo emit lumină coerentă în intervalul de la 250 la 800 nm, adică, sunt capabili să fie un mediu active-laser. Acesta din urmă a fost dovedit prin experimentele noastre directe despre crearea ADN-ului și a emitorilor coerenți de cromozomi in vitro când a fost creat laserul cvasi genetic. Aceste date, într-o formă ușor modificată, au fost confirmate de cercetătorii japonezi. Continuumul cu cristale lichide cromozomiale, ca principal element de lucru al genomului-biocomputer, acționează ca o unitate a două atribute fundamentale - acesta este un mediu pentru înregistrarea și stocarea hologramelor dinamice în 4 dimensiuni și, în același timp, este un mediu de emisie coerentă de lumină. Putem spune că genomul este un sistem care autoemite și se autocitește, un biocomputer cuantic. Sarcina noastră este de a reproduce cel puțin parțial acest atribut genomic in vitro, bazându-ne în principal pe binecunoscutele tehnologii laser și holografice și, în mod natural, pe teoria acestor procese, exploatându-le pe cât posibil, în activitatea aparatului cromozomial.
        Ideea controlului holografic asupra creșterii și dezvoltării țesuturilor biologice a fost confirmată de oamenii de știință americani pe exemplul unui model de reglare a creșterii unui sistem de rădăcini vegetale sub acțiunea unui fascicul laser cu mișcare lentă într-un mediu nutritiv. Controlul bio-holografic este demonstrat și în transferul de unde al semnalelor morfogenetice către calusul plantelor. Aceste implementări ale principiilor acțiunii de undă asupra genomului sunt confirmate de modelul teoretic al ghidurilor holografice pentru creșterea și dezvoltarea biosistemelor. În experimentele noastre, creșterea țesuturilor bio-destinatarului, de asemenea, are loc în funcție de un gradient variabil de iluminare a interferogramelor reconstruite sub forma unor benzi dinamice de interferență microscopică corespunzătoare hologramelor celulelor donatoare în calitate de programatori. Și ce este semnificativ - nu numai creșterea (diviziunea) celulelor este observată, dar și diferențierea lor în anumite direcții, specificate de celulele vecine.

                 funcțiilor de distribuție a izomerilor polimerilor abiogenici cu activitate de polarizare ridicată. Aceasta, într-o oarecare măsură, corespunde proceselor care au loc în moleculele de ADN atunci când sunt expuse la lumina polarizată-circulară, ținând cont de influența părții ne-fotosensibile a matricei polimerice: funcțiilor de distribuție a izomerilor polimerilor abiogenici cu activitate de polarizare ridicată. Aceasta, într-o oarecare măsură, corespunde proceselor care au loc în moleculele de ADN atunci când sunt expuse la lumina polarizată-circulară, ținând cont de influența părții ne-fotosensibile a matricei polimerice:

Tel. +40733311205

Tel. +40733311205

© SC „BIOQUANT”, 2020. Site-ul nu este o ofertă publică și are caracter informativ. Toate materialele de pe acest site sunt supuse drepturilor de autor (inclusiv designul). Este interzisă copierea, distribuirea (inclusiv prin copierea pe alte site-uri și resurse de pe Internet) sau orice altă utilizare a informațiilor și obiectelor fără acordul prealabil al titularului dreptului de autor.

© SC „BIOQUANT”, 2020. Site-ul nu este o ofertă publică și are caracter informativ. Toate materialele de pe acest site sunt supuse drepturilor de autor (inclusiv designul). Este interzisă copierea, distribuirea (inclusiv prin copierea pe alte site-uri și resurse de pe Internet) sau orice altă utilizare a informațiilor și obiectelor fără acordul prealabil al titularului dreptului de autor.